Medienos kroviniai ir jų vežimo sąlygos

Medienos kroviniai, kurie pateikiami vežti, skirstomi į tokias grupes: apvali mediena, pusraščiai, pjautinė mediena, statramsčiai (naudojami šachtose ir statybose), pabėgiai, sijos, fanera, medienos pluošto ir medienos drožlių plokštės, technologinės skiedros, malkos.

Prie apvalios medienos priskiriami rąstai, stulpai, rąstgaliai ir kt. Priklausomai nuo ilgio jie gali būti ilgi (nuo 6,5 m ir daugiau), vidutiniai (nuo 3,5 m iki 6,5 m), trumpi (nuo 2 iki 3,75 m). Pastariesiems priskiriami statramsčiai, malkos ir kt. Pjautinė mediena skiriama pagal apdirbimo būdą – apipjauta ir neapipjauta (neapipjauti kraštai), lentos. Priklausomai nuo dydžių pjautinė mediena vadinama lentomis – storis 100 mm ir mažiau (plotis didesnis už storį nemažiau kaip 3 kartais) ir tašais – storis daugiau 100 mm (plotis už storį didesnis nedaugiau kaip 2 kartais).

Technologinės skiedros susidaro smulkinant gabalines atliekas gautas medienos paruošimo ir apdirbimo metu. Skiedros naudojamos kaip žaliava celiuliozės-popieriaus pramonėje ir hidrolizės gamyboje, taip pat gaminamos medžio pluošto ir medžio drožlių plokštės.

Pagrindinės medienos savybės, turinčios įtakos jos saugojimui ir transportavimui,- drėgmė, tankis, forma ir ilgis. Priklausomai nuo turimos drėgmės mediena būna: šviežiai nukirsta (drėgmės turi 25 %  ir daugiau), pusiau sausa (18-25 %) ir sausa (10-18 %). Krovinio drėgmės laipsnis priklauso nuo medžio rūšies, paruošos vietos charakteristikos, metų laiko. Atskirų medžių rūšių medienos tankis įvairus; jis priklauso nuo paruošimo laiko ir krovinio drėgmės. Tankis svyruoja – sausos medienos nuo 0,35 g/cm3 iki 0,76 g/cm, pusiau sausos nuo 0,55 iki 0,97 g/cm, šviežiai nukirsto nuo 0,71 iki 1,02 g/cm3.

Štabelio gabaritų užpildymo koeficientas priklauso nuo rąstų storio ir jų sudėjimo būdo (be tarpinių, paketais, ant tarpinių) ir svyruoja nuo 0,47 (ant tarpinių, kada viršutinis pjūvis yra 18-22 cm) iki 0,72 (be tarpinių -storis 30-40 cm).

Technologinės skiedros pagal savo struktūrą ir dalelių formą artintos vienarūšėms birioms medžiagoms ir priklauso suverčiamų krovinių kategorijai. Jų savybės: birumas, susigulėjimas ir gabalų susidarymas vežimo ir saugojimo metu, užšalimas ir tankis, priklausantis nuo skiedrų susmulkinimo laipsnio ir oro drėgmės. Skiedroms vežti naudojami specialūs pusvagoniai 135 m3 tūrio ir 58 t įkrovumo su 20 pakrovimo liukų.

Siuntėjai medieną siunčia vežti pagal vienetų skaičių, jeigu jų kiekis neviršija 100 viename arba 200 dviejuose štabeliuose, paketais arba štabeliais. Važtaraštyje nurodoma krovinio patekimo būdas, pakrautos medienos sąlyginė masė ir jos drėgmės laipsnis. Masė nustatoma pagal specialias lenteles, priklausomai nuo medžio rūšies (dėl vidutinės medienos drėgmės), dydžių ir pakrovimo būdo. Rąstai markiruojami sąlyginiu žymėjimu viršutiniame gale.

Mediena vežama keturių ašių pusvagoniais, platformomis. Didelė dalis trumpos medienos ir malkų – dengtais vagonais.

Krovinių pakrovimo ir tvirtinimo techninėse sąlygose numatytos medienos išdėstymo ir tvirtinimo taisyklės įvairių tipų ir ilgio vagonuose.

Vežant medieną platformomis ir pusvagoniais krovinys tvirtinamas inventorinėmis standartinėmis metalinėmis sąvaržomis, kurias geležinkelis pateikia krovinių siuntėjams pagal jų paraiškas už tam tikrą mokestį. Iškrovimo stotyje krovinio gavėjas sąvaržas gražina stočiai, kuri priima ir siunčia jas į pakrovimo punktus, supakuotas pagal tipus po 10 vienetų ryšulyje.

Pjautą medieną iki 6,5 m ilgio tikslinga vežti paketais surištais pusiau standžiais stropais, kuriuos vartotojams pateikia geležinkelis.

Naudojant pusiau standžius stropus paketais vežami rąstai iki 4 m ilgio. Stropais paketus formuoja ir tvirtina ant riedmenų krovinių siuntėjai savo lėšomis. Krovinio siuntėjas atsako už pasekmes, kilusias dėl panaudotų sugadintų stropų.

Medienos sandėliuose ir medžio apdirbimo . įmonėse plačiai paplitusios paketus formuojančios mašinos lentoms ir trumpiems rąstams. Paketai   formuojami   kaupiančiose  kišenėse   (šablonuose)   tiesiog  prie  Tumiketai yra geriausia įtaisų rūšis vežti ilgus krovinius ant vagonų junginių, atremiant krovinius į du vagonus, Turniketai turi garantuoti laisvą vagonų junginių judėjimą tiesiais ir kreivais kelio ruožais su laužtiniu profiliu, taip pat ir rūšiavimo kalnelių nugaras. Kiekvienas turniketas susideda iš apatinės dalies, tvirtinamos prie vagono, ir viršutinės, prie kurios tvirtinamas krovinys. Abi dalys tarpusavyje sujungiamos šerdesu arba kitokiais įtaisais. Ilgi kroviniai turi būti vežami tiktai naudojant turniketus.