Automobilių eksploatavimas

Kelių transporto priemonių eksploatacinės savybės įvertinamos tam tikrais parametrais. Jų dėka galima palyginti skirtingų modelių ir konstrukcijų automobilius. Pagrindinės krovininių automobilių eksploatacinės savybės, įgalinančios nustatyti jų panaudojimo efektyvumo laipsnį esamomis eksploatacijos sąlygomis, yra tokios: talpumas, įkrovumo išnaudojimas, greitis, eismo saugumas, ilgaamžiškumas, stiprumas ir patikimumas, patogumas naudojantis, patogumas aptarnaujant techniškai ir remontuojant.

Panagrinėsime kai kurias iš šių savybių, pagal kurias reglamentuojamas automobilių pritaikymas kroviniams vežti konkrečiomis krovimo sąlygomis. Vertinant automobilį, visada reikia atsižvelgti į būdingas jo eksploatacijos sąlygas.

Pagal vagonų įkrovumo išnaudojimo sąlygas spalvotieji metalai skirstomi i sunkius (varis, cinkas, švinas, alavas); lengvus (aliuminis magnis, titanas), retuosius metalus ir puslaidininkines medžiagas. Tai lemia vežimo apimtį, pakrovimo būdus, taip pat vagonų įkrovumo išnaudojimą ir vežimo sąlygas.

Vežant juodųjų ir spalvotųjų metalų valcuotus gaminius ir luitas plačiai taikomas paketavimas, o tai leidžia užtikrinti aukštą pakrovimo-iškrovimo mechanizaciją. Vežant atvirais riedmenimis, parengtos tipinės valcuotų gaminių iš juodųjų ir spalvotųjų metalų išdėstymo ir tvirtinimo schemos, įvertinant traukinių saugų eismą.

Normaliam metalurgijos įmonių darbui, kur geležies rūda palaipsniui perdirbama į špižių, plieną, valcuotus gaminius, reikalingas didelis kiekis žaliavų ir pusfabrikačių. Norint pagaminti 1 toną plieno būtina atvežti 4-5 tonas Įvairių krovinių ir išvežti virš 2 tonų produkcijos. Todėl metalurgijos įmonių krovinių apyvartos (išorinė) 2/3 sudaro iškrovimas ir 1/3 pakrovimas. Tokios Įmonės siunčia daug tuščių vagonų, o produkciją krauna i atsilaisvinusius po iškrovimo vagonus, atlikdamos su jais sudvigubintas krovimo operacijas.