Transporto priemonių pasiskirstymas pagal pervežimų rūšis

Pagal priekabų ir puspriekabių paskirtį anketų suvestinėje išskirta 15 rūšių. Virš 64% visų transporto priemonių sudaro generalinių krovinių vežimo arba taip vadinamos “tentinės”. Pažymėtina tai, kad iš jų 8% sudaro didžiatūrės transporto priemonės (puspriekabės virš 94 m3). Šaldytų krovinių vežimo transporto priemonės (refrežeratoriai) sudaro virš 19%, autovežiai virš 9%, konteineriams vežti – 1,6% (sumažėjo, 2005 m. buvo 3%), cisternos – 1,4%, miškovežiai – 1,2%, likusios – furgonai, izoterminės, gyvuliams vežti, specifiniams bei sunkiasvoriams ir negabaritiniams kroviniams vežti skirtos transporto priemonės. Pastaraisiais metais matome, kad mūsų vežėjai vis daugiau perka specializuotas transporto priemones; tai autovežiai, cisternos maisto produktams vežti, drabužiams ant pakabų vežti ir kt.

Geriausia vairavimo mokykla kaune

2007 m. pradžioje asociacijoje buvo 41 keleivinio transporto įmonės ir 24  mišrios  (keleivinio ir krovininio) transporto įmonės – iš viso 65 keleivinei sekcijai priklausančios įmonės. Jos turėjo 2550 autobusus ir jose dirbo 9950 darbuotojų. Anketas pristatė 48 įmonės, t.y 74%.

Minėtos 48 įmonės pateikė reguliarių maršrutų skaičius:

  • 313  miesto maršrutai (palyginta su 378 –2006 m.)
  • 887 priemiesčio maršrutai (755 – 2006 m.)
  • 319  tolimojo susisiekimo maršrutai (278 – 2006 m.)
  • 54  tarptautinio susisiekimo maršrutų (52 – 2006 m.)

Reguliarių maršrutų skaičius didėja tolimojo susisiekimo maršrutuose, tarptautinio susisiekimo maršrutuose ir priemiesčio maršrutuose. Mažėja miesto maršrutuose. Patikrinus su sekretoriate turimu  duomenų banku, miesto maršrutų yra 447. Neatitikimas anketose todėl, kad ne visi autobusų parkai (17) pateikė duomenis. Kiti duomenys apie keleivinį transportą šioje nario anketoje nebuvo renkami, todėl detalesnė analizė nedaryta.

Apibendrinus šią darbo dalį galima teigti, kad per šešias, asociacijos narių ir kandidatų į narius, apklausas sukaupta ir išanalizuota vertinga medžiaga. Sukaupta medžiaga galima remtis analizuojant transporto verslą, darant tam tikras išvadas ir ruošiant pasiūlymus. Taip pat apklausos duomenimis galima remtis, atstovaujant vežėjų interesus valstybinėse institucijose.  Neigiamas faktorius yra tai, kad ne visi pristačiusieji anketas atidžiai jas užpildė, todėl galimos klaidos suvestinėse, kurių nepavyko ištaisyti specialistams tikrinant ir išsiaiškinant nelogiškumus. Antra, dar palyginti nemaža dalis vežėjų (virš 20%) išvis nepateikė anketų.